Anna palautetta
Voit antaa palautetta Kouvolan kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tms. Jos haluat seurata palautteen käsittelyn etenemistä, kirjaudu palveluun ennen palautteen antamista. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palautteet annetaan Kymsotelle. Ohjeita löydät info ( i ) -välilehdeltä.

Voit antaa palautetta Kouvolan kaupungin palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tms. Jos haluat seurata palautteen käsittelyn etenemistä, kirjaudu palveluun ennen palautteen antamista.

Aloitteet tulee jättää Kuntalaisaloite.fi-palveluun tai kirjallisena osoitettuna asianosaiselle toimielimelle. Aloiteasioita ovat esim. hidasteet, katujen parantamiset, nopeusrajoitukset, uudet liikennemerkit, katuvalaistuksen lisärakentaminen ja kirjastojen aukioloajat.

1.1.2019 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) vastuulle. Tämän palvelun kautta ei enää voi antaa palautetta sote-palveluista. Kymsoten kotisivu on kymsote.fi ja palautekanava Sotepalaute.fi.

Elykeskuksen vastuulla olevista kulkuväylistä eli ns. valtion teistä palautteen voi jättää Liikenteen palauteväylä -palveluun tai soittaa Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Kaupungin kunnossapidossa olevat alueet löytyvät Kouvolan karttapalvelusta.

Palautepalvelun mobiilisovellus Trimble Feedback on ladattavissa sovelluskaupoista.

Tekninen tuki: paikkatietopalvelut@kouvola.fi .