Användarvillkor

Användningsvillkor för tjänsten 29.5.2012

Tjänstens administratör garanterar inte att materialet och funktionerna i tjänsten fungerar felfritt, korrekt, exakt eller tillförlitligt. Det garanteras inte heller att tjänsten kontinuerligt är tillgänglig eller fungerar utan avbrott. Tjänsteproducenten har rätt att utan särskild anmälning ändra tjänsten eller ta den eller en del av den ur bruk. Tjänstens administratör ansvarar inte för skador som förorsakats direkt eller indirekt av tjänsten eller av materialets användning.

Användningsvillkoren är i kraft tillsvidare. Tjänstens administratör har rätt att ändra användningsvillkoren.